Landtmeters Yachting

landtmeters

Voor de roots van “Landtmeters Naval Stores Group” moeten we teruggaan naar het begin van de 19e eeuwse Antwerpse haven, toen nog gelegen nabij het centrum van Antwerpen. Om precies te zijn Rue et Ruelle des Brasseurs, Canal des Brasseurs No.11, nu beter bekend als Brouwersvliet, aan de ondertussen gedempte vlieten, waar sinds 1930 de Waaslandtunnel uit komt. Het is ook daar dat de oprichters P. Van Bortel & Jos Landtmeters de zaak zijn begonnen omstreeks 1880. De specialiteiten van het huis waren zoals men in het Frans zegt: cordages, poulies, gréeurs, pavillons, goudron, brosses, ancres, et de la toile de coton américaine. Kortom: tous les articles pour navires. Zelf had Landtmeters een eigen smederij, zeilmakerij, vlaggenmakerij en ook netten werden in eigen huis vervaardigd. Om een idee te geven, de zeilen van de Belgica toebehorende aan Adrién de Gerlache (bekende poolreiziger), zijn bij Landtmeters gemaakt geweest. Ook de zeilen van de Comte de Smet de Naeyer, alsook van het vroegere opleidingsschip de Mercator zijn door de handen geweest van deze destijds bekende zeilmakers. Deze mannen waren zoals u kunt zien op enkele op de foto’s geen doetjes. Het waren oude zeemannen met massa’s ervaring – dat was ook nodig om zulke soort van zeilen te maken.

Bierbrouwerstraatje

In 1938 werd dan de vennootschap Landtmeters & Co sa/nv gesticht. Tergelijkertijd kwamen de twee zonen Ad & J. Landtmeters aan het roer te staan. Vader zette een stap opzij en zoals dat dikwijls gaat vernieuwden de zonen de zaak. Zij vergaten echter nooit hun roots en bleven onafscheidelijk van de producten die al decenia lang verkocht werden. De tijd speelde in hun voordeel want mensen kregen steeds meer vrijetijd. De watersport die lang niet toegankelijk was voor de gewone burger kon meer en meer beoefend worden. Dus met wat aanpassing in het gamma en een mooie catalogus (zie editie 1963) konden ze ook deze steeds maar groeiende bedrijfstak uitbreiden, in die mate zelfs dat LMS in die tijd de eerste in Belgie was die op dat vlak het grootste marktaandeel had. Een kleine anekdote: ik heb wel eens horen zeggen van een oude zeilmaker van aan de Belgische kust, dat hij als kleine jongen mee met vader de trein nam naar Antwerpen om scheepsbenodigdheden te kopen bij LMS.

Uiteraard blijft niets duren, de broers werden ouder en er waren geen directe opvolgers die zich konden inzetten zoals vaders en grootvaders dat jaren lang gedaan hadden. De zaak werd midden jaren ’70 verkocht aan mensen die zich vooral in de watersport verdiepten. Een verhuis diende zich aan want aan de Brouwervliet wou het Vlaams Economisch Verbond een nieuw pand optrekken en het oude pakhuis, dat ook niet meer zo praktisch was, werd afgebroken. Men verhuisde naar een ander oud pakhuis in de Nassaustraat 12-14, waar men vooral de activiteit yachting als belangrijkste zag.

In 1989 zag vader J. Fasquelle dat LMS weer te koop stond en gezien hij ook heel zijn leven lang al met scheepvaart en scheepsbenodigdheden bezig was, was het voor hem een ideale kans om zijn activiteiten uit te breiden. Uiteraard moet zo een zaak ook bemand worden en aangezien hij zijn andere zaak nog niet wou opgeven, gaf hij het roer door aan zijn jongste zoon Noël Fasquelle die zelf in de wereld van de scheepvaart en toebehoren geboren is. Dit gaf uiteraard een enorm voordeel ten opzichte van de concurrenten en zorgde er ook voor dat de binnenvaart, zeevaart en industriele activiteiten aangezwengeld werden. Noël die zelf ook watersporter is en zelf deze sport met hart en ziel beoefend, kent het reilen en zeilen in deze sector en doet er alles aan om met zijn bemaning, bestaande uit (semi-)professionele zeilers, een perfecte service aan te bieden. Dit wil zeggen elke dag van het jaar open zijn, flexibele uren, aan evenementen deelnemen en een gigatische stock hebben met een showroom die de mooiste van Belgie en omstreken kan genoemd worden. Dit alles om de mensen in een fijne omgeving de eerste stappen van de watersport aangenaam te laten nemen. Maar ook de industriële sector of een architect met een niet alledaagse vraag kan steeds bij ons terecht. Wij beschikken over een know-how die multifunctioneel is en dat maakt ons sterk, al meer dan 100 jaar lang.

Voor de verdere toekomst zal steeds de winkel een belangrijke rol blijven spelen, toch zal ook de online verkoop meer en meer aangetrokken worden. Terloops, door het internet bereiken we niet enkel de locale mensen maar de hele wereld. Zo gebeurt het geregeld dat we in contact komen met de kapiteins van megajachten die ons vragen om onderdelen just-in-time te leveren van de Côte d’Azur tot de Caraïben. Uiteraard is dit enkel haalbaar omdat wij veel stock hebben, dus daar heb je weer het voordeel van een winkel!


R. de Wit Shipstores

Een deftig pak geschiedenis in de Belgische en buitenlands scheepvaart- en koopvaardijwereld. Een bedrijf dat vandaag de dag nog steeds mee kan met de huidige normen en gebruiken. Ja, wij beschikken nog over de kennis van welleer, en dat is me nogal wat! De oorspronkelijke stichters van de zaak zijn de Familie Buysaert, zij hebben van overgrootvader naar vader tot zonen deze zaak een eigen karakter gegeven; Buysaert was destijds de belangrijkste in het maken van zeilen, staandwant, lopendwant, schiemanswerk, zonnetenten, loodsladders ect. op de Belgische koopvaardij & schoolschepen die Belgie ooit gekend heeft.
Zij waren het die de b.v. het schoolschip l’ Avenir & Mercator maar ook de Red Star Line, CMB, ESSO, GULF, DEPPE, URS, VAN OMMEREN, DREDING, JAN DE NUL, CGM, HAPPAG LLOYD, CUNARD LINE en andere binnenlandse en buitenlandse rederijen bevoorraadde tot omstreeks 1960, na die tijd veranderde de schepen en moest het materiaal aangepast worden.
Dat had Richard De Wit snel door, hij deed het voortreffelijk, laat ons maar zeggen 356 dagen van het jaar, 60 jaar lang – een man die er elke dag was en echt voor zijn zaak leefde dag en nacht tot de laatste dagen van zijn leven in Augustus 2011.
Enkele maanden voor zijn overlijden contacteerde hij me en vroeg me zijn zaak over te nemen, na veel ophalen van zijn ervaringen en anekdotes – soms uren aan één stuk – waarvan er mij toch een aantal bij gebleven zijn; Zo vertelde hij me dat hij de zonnezeilen had gemaakt voor het jacht van Aristoteles Onassis, het legendarische motorjacht Christina O. Hij had ze zelf had opgemeten en gemaakt zodat ze tot in de details perfect zouden zijn. Hij werd daardoor persoonlijk bedankt door Onassis.
Ook de bedeling van de werkkledij voor de havenarbeiders dit in opdracht van Cepa heeft ons zeer veel ervaring opgebracht om voor hedendaagse rederijen & havenbedrijven de beste service te geven.
De zaak heeft dus een hele geschiedenis en het geeft ons steeds weer de kracht om vooruit te gaan, niet stil te zitten, te investeren en te zien waar het beter kan. Vandaag werken we nog steeds met kennis van zaken, zoals de Engelsen zeggen JUST IN TIME en met een team van specialisten dat er steeds weer staat elke dag. Dit al sinds 1814.